În anul 1734, statul austriac donează locuitorilor satului Chişoda un teren pentru construirea şcolii, dar şi 8 iugăre de pământ arabil în folosul învăṭătorului, astfel că un document datat 1 octombrie 1776 (aflat în arhiva Vojevodinei, Sremschi Karhveina Ilirska Kancelaria) şi semnat de Teodor Iancovici, director al şcolilor ilirice din Banat, consemnează existenṭa şcolii din ,,Kishoda’’ aparṭinând de ‘’Temesvar District’’. Ṣcoala mijlocului de secol al XIII-lea din Chişoda era formată dintr-o sală de clasă şi din locuinṭa dascălului. Între anii 1788 şi 1802, în bătrâna şcoală chişozeană au învăṭat scrisul, cititul, cântul şi aritmetica 89 de copii din sat, avându-l ca învăṭător pe Ioan Olariu. Îi urmează la catedră Ioan Iancovici (1813-1819), apoi Ioachim Popovici, fiu al satului, la fel ca şi Ilie Amandia, care terminase Teologia din Arad în 1826. După 1845, dascălii sunt Toma Amandia, apoi Moise Babescu, Simion Moldovan, Terentie Popescu, urmaṭi  de un alt fiu al Chişodei, Traian Ciorogariu, successor fiindu-i Paul Ivi.

În 1892 se construieşte un nou local pentru şcoală. Din acest an funcṭiona ca dascăl Iosif Ciorogariu, din familia Mărcusanilor, după terminarea Preparandei din Arad. Iosif Ciorogariu va fi invăṭător şi  cantor al bisericii între anii 1892-1936. Învăṭătorul Iosif Ciorogariu este cel care va organiza în sat un cor mixt pe 4 voci. Va construi formaṭia de dansuri populare şi tot el va infiinṭa o biblioteca sătească. Tot din iniṭiativa dascălului Iosif Ciorogariu a fost ridicată în anul 1927 Casa Naṭională, dar şi monumentul din marmură neagră închinat memoriei eroilor chişozeni căzuṭi în primul război mondial. Meritele învăṭătorului au fost ca, începând  cu anul şcolar 2006-2007, Ṣcoala cu clasele I-VIII din Chişoda să primească numele de ,,Iosif Ciorogariu’’.