Grădiniţa din localitatea noastră a luat fiinţă în anul 1929, cu o singură sală de învăţământ, sala care era amenajată în fosta şcoală confesională de lângă biserică. Grădiniţa a fost mutată în două săli de clasă din şcoală, care devin trei săli în anul 1972, când numărul real de copii a crescut considerabil.
Activitatea s-a desfăşurat la cele trei grupe cu trei educatoare, în regim de program normal (8-12), pe parcursul a mai multor ani.
În urma recensământului s-a constatat o creştere a numărului de copii, iar coroborat cu înfiinţarea grupei pregătitoare acest lucru a dus la extinderea
grădiniţei cu o nouă sală de grupă, un birou şi o sală de materiale, realizate în anul 2004, când grădiniţa a fost dotată şi cu centrală proprie.
Din evidenţele şi recensământul copiilor, realizat în fiecare an, am constatat o creştere a numărului de copii, dar şi din partea părinţilor au venit multe solicitări pentru înfiinţarea unei grupe cu program prelungit.
S-a analizat această problemă în cadrul Consiliului Local şi s-a primit aprobarea pentru extinderea spaţiului grădiniţei cu săli de grupă şi bloc alimentar, astfel că s-au obţinut aprobările necesare pentru a fi transformate două grupe cu program normal în grupe cu program prelungit.
În data de 1 octombrie 2006 a început activitatea cu program prelungit, personalul de îngrijire fiind angajat de Primăria comunei Giroc.
Programul şi activităţile grădiniţei au fost foarte bine organizate şi acest lucru a dus la o creştere a solicitărilor pentru locurile la program prelungit. În
acea perioadă s-au mutat în localitatea noastră multe familii de tineri cu copii, care au solicitat locuri în grădiniţă.
Într-un timp relativ scurt, a crescut numărul de grupe şi a fost necesară o extindere, dar, în acelaşi timp, a fost necesară şi modernizarea localului grădiniţei.

Numărul de copii la grupă fiind din ce în ce mai mare, a fost nevoie de construcţia mai multor săli, mai mari şi mai spaţioase. În anul 2011 a avut loc
această extindere a clădirii grădiniţei şi, totodată, modernizarea acesteia.
Astfel, au fost construite trei săli de grupă de 60 mp fiecare, patru grupuri sanitare, separate pentru băieţi şi fetiţe, două vestiare, o sală de mese cu o capacitate de 100 de locuri, iar holurile au fost reamenajate.
Blocul alimentar a fost recompartimentat, astfel că bucătăria are 30 mp, iar oficiile de spălat vase şi cele pentru legume şi carne au fost reamenajate
conform standardelor moderne. Mobilierul din sălile de grupă a fost suplimentat, în sala de mese a fost achizi ţionat mobilier nou, la fel şi în bucătărie, care a fost dotată şi cu o hotă profesională.
În acest moment func ţionăm cu şapte grupe de copii, dintre care o grupă cu program normal şi şase grupe cu program prelungit.
Avem 13 cadre didactice şi 11 persoane de îngrijire, asistentă, bucătăreasă şi administrator.
Activitatea în grădiniţă se desfăşoară conform curriculumului pre şcolar.
Pe lângă activităţile zilnice, au loc activităţi extraşcolare, opţionale şi cursuri de limba engleză, dansuri moderne şi dansuri populare.
Toate aceste realizări au fost posibile datorită suportului financiar pe care l-am primit de la Primăria comunei Giroc şi de la Consiliul Local, care de
fiecare dată au răspuns pozitiv nevoilor copiilor din localitatea noastră.
Copiii noştri sunt primiţi cu căldură şi afecţiune de întregul personal al grădiniţei, care se implică în bunul mers al procesului de educaţie.
Mulţumim tuturor celor care sunt alături de noi în realizarea obiectivelor propuse şi în special aducem mulţumirile noastre Primăriei şi Consiliului Local Giroc, pentru buna colaborare şi sus ţinerea copiilor preşcolari şi a procesului
educativ pe care îl desfăşurăm în grădiniţă.

Activitatea in gradinita se desfasoara conform Curriculumului pentru invatamantul prescolar si am insistat mult pe calitatea actului educativ.Referitor la numarul de copii,care a crescut semnificativ de la un an la altul,ca urmare a faptului ca multe familii tinere s-au stabilit in Giroc,a crescut si numarul de solicitari in gradinita.Acest lucru a facut ca in anul scolar 2015-2016 sa se dea in folosinta noul corp de cladire al gradinitei –etaj (la parter aflandu-se cresa)-7 sali de grupa,vestiare,grupuri sanitare,birou,cabinet medical, toate cu dotarile necesare.Toate acestea au fost posibile datorita suportului financiar pe care l-am primit de la Primaria Comunei Giroc si de la Consiliul Local Giroc.

Cadrele didactice din unitate,20 la numar,dintre care 15 sunt  titulare si 5 sunt suplinitoare calificate.In ceea ce priveste dezvoltarea profesionala a acestora,majoritatea cadrelor au sustinut gradul didactic I in invatamant si participa anual la cursuri de formare continua.
Activitatea din gradinita se desfasoara conform Curriculumului pentru invatamant prescolar,fiind completata cu proiecte educationale,activitati de voluntariat,simpozioane, expozitii,parteneriate desfasurate cu alte unitati de invatamant din judetul Timis si alte judete vecine.Avem o colaborare foarte buna si desfasuram multe activitati comune cu gradinite din Kikinda,Grebenac si Vrset-Serbia.

Activitatile extrascolare ocupa un rol important in cadrul activitatii didactice,astfel se organizeaza excursii ,plimbari tematice,serbari si vizite cu scop informativ,participari la diverse festivaluri folclorice,activitati in care sunt implicati parintii,care ne sprijina in desfasurarea lor.

Cadru didactic coordonator
Lenuţa TERTECI